English >>
科研队伍
科研团队
成员介绍当前位置: 首页 > 科研队伍 > 成员介绍 > 正文

潘国庆
发布日期:2014-11-18  浏览次数:

 

 姓名:潘国庆
 职称: 研究员
 地址:江苏大学新材料研究院1110室
 Telephone:13776083524
 Fax:0511-88783268
 E-mail:panguoqing@ujs.edu.cn
 研究方向:

 


1. 智能生物材料表界面的设计与应用

2. 分子印迹聚合物合成受体的制备与应用

3. 动态水凝胶及其生物医用

4. 功能高分子聚合物材料的设计与合成

5. 组织工程医用材料设计与制备


 教育经历:

2006/09 2011/06,南开大学,化学学院,高分子化学与物理,博士

2002/09 2006/06,中国地质大学(武汉),材料科学与化学工程学院,应用化学,学士


 教学经历:

2018/03 - 至今,江苏大学材料科学与工程学院、新材料研究院,江苏大学金山特聘教授

2016/03 2018/02,瑞典马尔默大学生物医学工程系,玛丽居里研究员

2014/03 2015/02,美国加州大学欧文分校,访问学者博士后

2011/07 2016/02,苏州大学医学部骨科研究所,讲师


 项 目:

1. 国家自然科学基金面上项目,主持。                  (项目号:21875092

2. 江苏省六大人才高峰,主持。                      (资助编号:2018-XCL-013

2. 江苏省自然科学基金优秀青年基金,主持。           (项目号:BK20160056

3. 国家自然科学基金面上项目,主持。                  (项目号:21574091

4. 欧盟Horizon2020-MSCA-IF-2014,主持。         (项目号:658953-MIP4CELL

5. 国家自然科学基金青年基金,主持。                  (项目号:21204056

6. 江苏省自然科学基金青年基金,主持。              (项目号:BK2012173

7. 中国博士后第六批特别资助,主持。                (资助编号:2013T60555

8. 中国博士后第52批一等资助,主持。                (资助编号:2012M520060

9. 江苏大学高级人才科研启动基金项目,主持。


 奖 项:

 

2014年苏州市优秀科技论文奖

2016玛丽居里学者

2016年江苏省优秀青年基金,

2016年吉林省自然科学奖二等

2017年中国商业联合会科学技术奖二等奖 学术组织和学术活动:

中国化学会会员;

美国化学学会American Chemical Society会员;

应邀担任SCI期刊 Frontiers in ChemistryIF=3.9)客座副主编;

Adv. Mater.SmallNPG Asia Mater.Biosens. Bioelectron.Polym. Chem.ACS Appl. Mater. Inter.等期刊担任审稿人。


 论文专著专利:

已发表SCI期刊论文70余篇, 影响因子大于10的论文11篇,SCI引用1500余次,申请国家专利10项,授权专利4余项,授权美国专利1项。其中,代表性科研成果如下:

 1. Jixiang Wang, Jiangdong Dai, Yeqing Xu, Xiaohui Dai, Yunlei Zhang, Weidong Shi*, Börje Sellergren and Guoqing Pan*. Small, 2018, DOI: 10.1002/smll.201803913. (IF=9.598, Inside Back Cover)

 2. Xiaobin Guo, Yu Liu, Jiaxiang Bai, Binqin Yu, Menglei Xu, Houyi Sun, Jining Shen, Jiayi Lin, Hongbo Zhang, Dongqing Wang, Dechun Geng*, Guoqing Pan*. Adv. Biosys., 2018, 10.1002/adbi.201800253.

 3. Jianming Pan, Wei Chen, Yue Ma, Guoqing Pan*. Chem. Soc. Rev., 2018, 47, 5574-5587. (IF=40.182)

 4. Huan Zhao, Yingkang Huang, Wen Zhang, Qianping Guo, Wenguo Cui, Zhiyong Sun, David Eglin, Lei Liu, Guoqing Pan*, and Qin Shi*. ACS Biomater. Sci. Eng., 2018, 4, 2505−2515.

 5. Lei Liu*, Xiaohua Tian, Yue Ma, Yuqing Duan, Xin Zhao, Guoqing Pan*. Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 7878-7882. (IF=12.102)

 6. Shucheng Liu, Jianming Pan,* Jinxin Liu, Yue Ma, Fengxian Qiu, Lin Mei, Xiaowei Zeng,* Guoqing Pan.* Small, 2018, 4 (13), 1703968. (IF=8.6)

 7. Runrun Wu, Yue Ma, Jianming Pan,* Shih-Hui Lee, Jinxin Liu, Hengjia Zhu, Runxin Gu, Kenneth J. Shea and Guoqing Pan*. Biosens. Bioelectron., 2018, 101, 52-59 (IF = 8.173)

 8. Guoqing Pan,* Sudhirkumar Shinde, Sing Yee Yeung, Miglė Jakštaitė, Qianjin Li, Anette Gjörloff Wingren, and Börje Sellergren*. Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56 15959-15963. (IF=12.102, VIP paper, Cover paper)

 9. Shucheng Liu, Jianming Pan*, Xiaohui Dai, Fengxian Qiu, Yue Ma, Fan He, Guoqing Pan*. J. Control. Release, 2017, 259, e39-e40. (IF = 7.877)

 10. Xiaowei Zeng, Wei Tao, Gan Liu, Yue Ma, Xudong Zhang, Fan He, Jianming Pan,* Lin Mei* and Guoqing Pan*. Adv. Funct. Mater., 2017, 27, 1605985. (IF=13.325, Cover paper, highlighted in Advanced Science News)

 11. Guoqing Pan*, Shujin Sun, Wen Zhang, Ruobing Zhao, Wenguo Cui, Fan He, Lixin Huang, Shih-Hui Lee, Kenneth J. Shea, Qin Shi* and Huilin Yang*. J. Am. Chem. Soc., 2016, 138 (45), 15078–15086. (IF=14.270)

 12. Runrun Wu, Hongbo, Zhang, Jianming Pan,* Hengjia Zhu, Yue Ma, Wenguo Cui, Hélder A. Santos,* and Guoqing Pan*. Adv. Mater. Interfaces, 2016, 3 (18), 1600472. (IF=4.279, Cover Paper, highlighted in Advanced Science News)

 13. Jixiang Wang, Hao Qiu, H Shen, Jianming Pan, Xiaohui Dai, Yongsheng Yan,* Guoqing Pan*, Börje Sellergren. Biosens. Bioelectron., 2016. 85: 387-394. (IF = 8.173)

 14. Jianming Pan, Runrun Wu, Xiaohui Dai, Yijie Yin, Guoqing Pan*, Minjia Meng, Weidong Shi, Yongsheng Yan. Biomacromolecules, 2015, 16, 1131-1145. (IF = 5.738)

 15. Guoqing Pan, Shen Liu, Xin Zhao, Jingwen Zhao, Cunyi Fan, Wenguo Cui*. Biomaterials, 2015, 53, 202-210. (IF = 8.806)

 16. Binbing Guo, Guoqing Pan*, Qianping Guo, Caihong Zhu, Wenguo Cui, Bin Li*, Huilin Yang. Chem. Commun., 2015, 51, 644-647. (Back Cover, IF = 6.290)

 17. Guoqing Pan*, Bingbing Guo, Yue Ma, Wenguo Cui, Fan He, Bin Li*, Huilin Yang, Kenneth J Shea. J. Am. Chem. Soc., 2014, 136 (17), 6203–6206. (IF=14.270)

 18. Guoqing Pan*, Qianping Guo, Yue Ma, Huilin Yang and Bin Li*. Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52, 6907-6911. (IF = 12.102)

 19. Guoqing Pan, Ying Zhang, Yue Ma, Chenxi Li and Huiqi Zhang*. Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 50: 11731-11734. (IF = 12.102)

 20. Yue Ma, Guoqing Pan, Ying Zhang, Xianzhi Guo and Huiqi Zhang*. Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52: 1511-1514. (IF = 12.102)

 21. Guoqing Pan, Yue Ma, Ying Zhang, Xianzhi Guo, Chenxi Li and Huiqi Zhang*. Soft Matter, 2011, 7: 8428-8439.

 22. Guoqing Pan, Ying Zhang, Xianzhi Guo, Chenxi Li and Huiqi Zhang*. Biosens. Bioelectron., 2010. 26: 976-982. (IF = 8.173)

 23. Guoqing Pan, Baiyi Zu, Xianzhi Guo, Ying Zhang, Chenxi Li and Huiqi Zhang*. Polymer, 2009, 50: 2819-2825. (IF = 3.586)

 24. Huiqi Zhang, Yue Ma, Ying Zhang, Guoqing Pan. U.S. Patent 20150299366[P]. 2015-10-22.

 25. 潘国庆, 曾小伟, 张文, 崔文国, 过倩萍. 专利申请号: 201610707768.1

 26. 潘国庆, 施勤,杨惠林. 专利申请号: 201610311276.0

 27. 潘国庆 ,周平辉 ,张文, 过倩萍,顾巧丽. 专利申请号: 201610230497.5

 28. 潘国庆,郭兵兵,李斌,朱彩虹.专利申请号: 201410659518.6


版权所有:江苏大学新材料研究院 Copyright © 2014 am.ujs.edu.cn. All Rights Reserved
 地址:江苏省镇江市学府路301号 电话:0511-88783268 邮编:212013 E-mail:am@ujs.edu.cn